Odzyskiwanie danych Wskazówki dotyczące odzyskiwania danych

Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci jest częstą przyczyną utraty danych. Uszkodzenia fizyczne mogą być spowodowane upuszczeniem dysku twardego, uszkodzeniem płyty CD lub klęską żywiołową. Uszkodzenie dysku twardego może być również skutkiem „zderzenia głowic”, w którym głowice odczytu i zapisu dysku zderzają się z talerzem dysku twardego. Naprawa uszkodzonego sprzętu jest pierwszym krokiem do przywrócenia plików. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących odzyskiwania danych. W przypadku niemożności odzyskania plików należy rozważyć zatrudnienie profesjonalisty.

Niektóre zadania odzyskiwania danych można wykonywać samodzielnie, jednak przed ich podjęciem należy rozważyć wszystkie możliwe scenariusze. Nie zaleca się samodzielnych prób odzyskiwania danych, ponieważ może to spowodować nadpisanie plików, których nie da się odzyskać. Ponadto w przypadku większych zadań konieczne może być skorzystanie z usług eksperta ds. odzyskiwania danych. Specjaliści tacy dysponują odpowiednią wiedzą i zasobami, aby zidentyfikować źródło utraty danych i je naprawić. Jeśli plików nie da się odzyskać, specjalista ds. odzyskiwania danych może je przywrócić, wykorzystując swoją wiedzę.

Najczęstszą przyczyną utraty plików jest uszkodzenie tabeli alokacji plików. Chociaż jest to częsty przypadek, oprogramowanie do odzyskiwania danych może również skutecznie odzyskać brakujące lub uszkodzone pliki. Można również odzyskać pliki zaszyfrowane i uszkodzone fizycznie. Pliki uszkodzone fizycznie można odzyskać, jeżeli mają one jednolite nagłówki. Jeżeli nagłówki plików zostały zniszczone, oprogramowanie do odzyskiwania danych podejmie próbę ich odtworzenia. Pozwoli to zaoszczędzić czas w porównaniu z próbą odtworzenia całego pliku.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]