Odzyskiwanie danych Jak korzystać z narzędzi do analizy metadanych w celu odzyskiwania danych?

Odzyskiwanie danych to proces, który przywraca utracone, usunięte lub w inny sposób niedostępne dane. Dzięki zastosowaniu prostych narzędzi i technik odzyskiwanie danych jest szybkim i niedrogim sposobem na odzyskanie ważnych danych. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas próby przywrócenia danych. Aby zminimalizować czas przestoju i zmaksymalizować szanse odzyskania danych, należy odzyskiwać je przy użyciu narzędzi do analizy metadanych. Korzystając z narzędzi do analizy metadanych, można łatwo przywrócić utracone lub uszkodzone dane.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania danych, które zostały utracone, przypadkowo usunięte, uszkodzone lub stały się niedostępne.

Istnieje wiele różnych powodów, dla których może być konieczne przywrócenie utraconych danych, ale jednym z najczęstszych jest ich przypadkowe usunięcie. Nawet jeśli plik został fizycznie usunięty z komputera, nadal jest fizycznie obecny na dysku twardym. Fizyczne uszkodzenie dysku twardego komputera nie musi spowodować, że plik stanie się niedostępny, ale konieczne będzie odtworzenie tablicy alokacji plików. Niektóre aplikacje umożliwiają nawet ręczne odtworzenie nagłówków plików.

Jeżeli utrata nastąpiła niedawno, być może uda się odzyskać utracone dane za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych. Programy te nie naprawiają wprawdzie awarii fizycznych ani logicznych, ale często umożliwiają przywrócenie usuniętych plików. Jeśli komputer został niedawno zhakowany lub przypadkowo usunięto z niego plik, oprogramowanie do odzyskiwania danych może być doskonałym sposobem na przywrócenie ważnych danych.

W niektórych przypadkach użytkownik może nawet nie zdawać sobie sprawy, że pliki zostały usunięte z dysku fizycznego. Zostały one raczej usunięte ze struktury katalogów, tworząc miejsce na późniejsze nadpisanie danych. Ponieważ nie są one widoczne dla użytkownika, może on nie być świadomy, że dane zostały usunięte z komputera. Na szczęście oprogramowanie do odzyskiwania danych wykorzystuje innowacyjne techniki do łączenia fragmentów usuniętych plików, a nawet może odzyskiwać informacje z poszatkowanych dokumentów.

Chociaż wielu osobom udało się odzyskać dane za pomocą prostych narzędzi, nie wszystkie z nich są skuteczne. W niektórych przypadkach odzyskiwanie danych wymaga interwencji eksperta, zwłaszcza gdy część pliku jest trwale uszkodzona lub niemożliwa do odzyskania. Rzeźbienie danych, kolejna technika stosowana do odzyskiwania uszkodzonych plików, wymaga poznania struktury pliku. Proces ten może być trudny, ale jest wart wysiłku.

Minimalizuje kosztowne przestoje

Chociaż koszty przestoju mogą być ograniczone, to w zależności od rodzaju działalności i ilości utraconych danych mogą stanowić znaczną sumę pieniędzy. Koszty przestoju mogą również obejmować koszty wymiany części, nadgodziny pracowników oraz koszty niematerialne, takie jak utrata reputacji i utrata przyszłej sprzedaży. Poniżej wymieniono niektóre z najczęstszych rodzajów przestojów i związanych z nimi kosztów. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj poniższe akapity.

Ponieważ nasze życie i działalność są uzależnione od danych, musimy zachować szczególną ostrożność przy ich wykorzystywaniu. Choć wielu właścicieli firm ma ograniczone budżety na sprzęt IT, awarie sprzętu są jedną z głównych przyczyn przestojów. Chociaż wymiana sprzętu jest kosztownym przedsięwzięciem, zakup duplikatów i ich konserwacja to doskonały sposób na zminimalizowanie przestojów. Ponadto w ostatnich latach wzrosła liczba zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym. Szyfrowanie plików i uwierzytelnianie wieloskładnikowe to doskonałe sposoby ochrony firmy przed atakami hakerów.

Nieplanowany przestój może kosztować przedsiębiorstwo od 137 do 427 dolarów za godzinę, w zależności od branży, wielkości organizacji i modelu biznesowego. Najdroższe branże to opieka zdrowotna, bankowość/finanse, produkcja, media i komunikacja oraz transport/usługi komunalne. Według badania przeprowadzonego w 2016 r. przez firmę Gartner, średni koszt przestoju w tych branżach wynosi od 500 000 do 5 milionów dolarów za jeden incydent.

Przestój może mieć katastrofalne skutki dla firmy. Klienci mogą opuścić firmę, jeśli nie będzie ona dostępna w Internecie lub nie będzie w stanie oferować swoich produktów. Pracownicy mogą nie być w stanie obsługiwać klientów w czasie przestoju, co może mieć negatywny wpływ na całą firmę. Może to nawet spowodować odrzucenie potencjalnych i obecnych klientów. Ostatecznie odzyskiwanie danych to decyzja biznesowa, a budżet firmy będzie decydował o tym, czy inwestowanie w zarządzanie siecią ma sens, czy nie.

Wykorzystuje stosunkowo proste metody i narzędzia

DiskGenius to łatwe w użyciu narzędzie do odzyskiwania danych. Aby rozpocząć, wybierz partycję i przeskanuj dysk w poszukiwaniu utraconych danych. Następnie wyświetl podgląd i wybierz pliki, które chcesz odzyskać. Narzędzie to zawiera kilka dodatkowych funkcji, takich jak odzyskiwanie obrazów wirtualnych. Jest również wyposażone w edytor heksadecymalny, ale jest mało prawdopodobne, abyś kiedykolwiek użył tej funkcji. Niemniej jednak jest to przydatne narzędzie dla osób, które muszą odzyskać pliki z uszkodzonych partycji lub obrazów wirtualnych.

Ddrescue to darmowe narzędzie open-source do odzyskiwania danych dla systemów operacyjnych Linux i Unix-like. Umożliwia ono skuteczne odzyskiwanie danych z poważnie uszkodzonych i niesprawnych dysków. Działa w taki sam sposób, jak narzędzie wiersza poleceń dd, które kopiuje dane sektor po sektorze. Ponieważ działa na poziomie dysku fizycznego, Ddrescue jest w stanie odzyskać dane, nawet jeśli system plików jest poważnie uszkodzony lub uszkodzony.

Większość narzędzi do odzyskiwania danych działa poprzez identyfikację systemu plików, tablicy partycji i systemu plików. W wielu przypadkach mogą one przywrócić większość plików bez wyszukiwania sygnatur. Jeżeli jednak dysk uległ poważnemu uszkodzeniu lub jego naprawa jest niemożliwa, konieczne może być skorzystanie z profesjonalnej pomocy. W takich przypadkach rozwiązaniem może być wyrycie danych. Narzędzie do odzyskiwania danych może uratować część nieczytelnego pliku poprzez usunięcie jego mocy. Zwiększa to szanse na powodzenie operacji.

EaseUS to wszechstronny program do odzyskiwania danych, który umożliwia podgląd elementów możliwych do odzyskania za pomocą kilku kliknięć. Użytkownik może wyświetlić podgląd odzyskiwanych plików przed ich wybraniem i kontrolować proces skanowania. Program uwzględnia wiele typowych scenariuszy utraty danych, w tym utratę partycji, uszkodzenie administratora i formatowanie dysku twardego. Umożliwia odzyskiwanie danych z setek różnych typów plików. Jest łatwy w użyciu i przeznaczony dla przeciętnych użytkowników komputerów.

Wykorzystuje analizę metadanych

Metadane to forma informacji przechowywanych na dysku, które opisują zawartość pliku. Informacje te można wykorzystać do odzyskania utraconych danych lub do określenia miejsca, w którym należy szukać określonego pliku. Dane te nazywane są metainformacjami, a oprogramowanie jest w stanie odczytać te informacje, aby pomóc w odzyskiwaniu danych. Oprócz pomocy w odzyskiwaniu danych można je również wykorzystywać do celów kryminalistycznych. W celu zachowania tych informacji stosuje się obrazowanie kryminalistyczne i inne akceptowane w branży metody kryminalistyczne.

Metadane opisują skład i transformację danych. W przypadku mediów cyfrowych metadane służą do opisywania sposobu organizacji audiobooków i innych treści. Metadane to także określenie dla bibliotek cyfrowych. Metadane mogą opisywać tematykę i oprogramowanie wykorzystane do stworzenia danej strony, co ułatwia jej wyszukiwanie i dostęp do niej. Metadane mogą być również umieszczane na płytach CD, na których przechowywane są informacje o muzykach lub innych materiałach.

Metadane mogą ułatwić proces odzyskiwania danych, umożliwiając przeszukiwanie wersji danych. Metadane podsumowują podstawowe informacje o istniejących danych. Informacje te mogą być generowane automatycznie lub tworzone ręcznie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia poszukiwanych informacji. Metadane są najczęściej wykorzystywane do znajdowania zasobów w Internecie. Wyszukiwarki używają metadanych, aby dopasować zapytania użytkowników do metadanych stron internetowych. Metadane mogą być zbierane ze znaczników nagłówka, metaopisów i znaczników alt obrazów.

Metoda odzyskiwania plików zaproponowana przez Ahna i in. nie jest jednak niezawodna. Metoda ta opiera się na analizie metadanych, która jest niewystarczająca do określenia, czy plik został normalnie wyodrębniony. Kod inode, który wskazuje lokalizację rzeczywistych danych, nie zostaje usunięty. Ekspert ds. informatyki śledczej może wykorzystać te informacje do złożenia zeznań w sądzie. Eksperci ci mogą również przedstawić fachowe zeznania dotyczące wykorzystania metadanych.

Wykorzystuje surowy odzysk

Jeśli masz dysk twardy z partycją RAW, możesz użyć oprogramowania do odzyskiwania danych. Należy wybrać program, który umożliwia pracę z takimi dyskami i pozwala odzyskać znajdujące się na nich dane. W niektórych przypadkach użycie tego oprogramowania na dysku RAW może być niemożliwe, jeśli został on już ponownie sformatowany. Jeśli znajdziesz program, który działa z dyskiem RAW, powinieneś go wypróbować.

Metoda odzyskiwania surowego to rodzaj odzyskiwania, w którym sektory są odczytywane w kolejności i wyszukiwany jest podpis danego pliku. Tej metody można użyć do odzyskania utraconych plików znajdujących się w tym samym klastrze. Można również odzyskiwać duże pliki, jeżeli były one przechowywane w kolejnych klastrach. Wadą tej metody jest również to, że nakładające się na siebie łańcuchy danych mogą zagrozić integralności odzyskanych plików. Jeżeli wcześniej doszło do ingerencji w pliki, będą one wyglądały na uszkodzone.

Czasami uszkodzona partycja może być oznaką ukrytego problemu. Uszkodzona partycja może być niedostępna dla reszty dysku. Oznacza to, że aby odzyskać dane, użytkownik będzie musiał sformatować dysk. Niestety, ten proces może nie przynieść oczekiwanych rezultatów w przypadku utraconych plików. Najlepiej mieć to na uwadze podczas odzyskiwania danych z dysków RAW. Korzystając z programu do odzyskiwania danych, można odzyskać te pliki, a nawet użyć ich do sformatowania nowego dysku.

Korzystając z tego oprogramowania do odzyskiwania danych, należy pamiętać, że niemożliwe jest odtworzenie oryginalnych nazw plików oraz znaczników daty i czasu z surowo odzyskanych danych. Wymaga to poświęcenia czasu na posortowanie dobrych i złych plików. Na szczęście pliki odzyskane w stanie nieprzetworzonym nie są trudne do zrozumienia, ponieważ są tworzone masowo. Aby zdecydować, które z nich warto zachować, może być konieczne wykonanie kilku prób i błędów.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]