Kopia ogrodzenia-farmerskie2Ogrodzenia farmerskie są proste w montażu.  Jak szybko i bezproblemowo można to wykonać mówi poniższa instrukcja instalacji ogrodzeń dla koni.

Instrukcja do pobrania

narzedziaDo prawidłowego montażu potrzebne będą następujące narzędzia:

 1. szpadel,
 2. piłka ręczna ( brzeszczot ),
 3. poziomica z pionem,
 4. poziomica zawieszana na sznurku,
 5. młotek gumowy
 6. sznurek
 7. miara

montaz1I. Przygotowanie terenu pod ogrodzenie

 1. należy usunąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia ( Rys. 2 )
 2. w miarę potrzeby wykonać podmurówkę
 3. dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

 

montaz2II. Wytyczanie

 1. oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np. betonu) – Rys. 3;
 2. jeżeli ogrodzenie musi być załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długości 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą być oddalone od siebie o 100cm)
 3. montaz3wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnością modułu ogrodzenia (Jeżeli nie jest to możliwe to sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)
 4. sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia. ( Rys. 4)montaz4
 5. wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia.(Rys.5)

 

III. Montaż słupków – betonowanie w słupków w gruncie

Należy wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależności od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) Rys. 6 i 7 ). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm ( Rys. 8 ).

montaz5 montaz6 montaz7

IV. Stabilizacja słupków

 1. ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamańmontaz8
 2. po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej grubości), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii,( Rys 9)
 3. ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka) – Rys 10, a następnie wypełnić wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo mieszenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka. ( Rys.11,12 )

  montaz11 montaz10 montaz9

V. Montaż sekcji ogrodzenia

 1. mocowanie sekcji ogrodzenia należy rozpocząć od słupka narożnego.montaz13montaz12
 2. w wyfrezowany górny otwór należy włożyć poprzeczkę zgodnie z kierunkiem oznaczonym na Rys.13 jako A, a następnie jako B , aż do usłyszenia charakterystycznego odgłosu zatrzaśnięcia się zatrzasków. Rys.14
 3. postępować jak powyżej także w przypadku poprzeczki dolnej.
 4. następnie drugi koniec poprzeczki wkładamy do odpowiadającego mu otworu w następnym słupku, zgodnie z Rys. 15.
 5. Przesuwając początkowo element w kierunku oznaczonym jako B, a następnie w kierunku oznaczonym jako A, aż do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia się umocowanych na sekcji zatrzasków. Pmontaz14odobnie postępować w przypadku dolnego elementu sekcji. Rys. 15montaz15

 

 

VI. Wykończenie ogrodzenia

 1. ostatnią czynnością jest zamocowanie czapek słupków; po nałożeniu kleju (na obwodzie wewnątrz czapeczki) należy ją nasunąć do ustalonego poziomu – w przypadku niewielkichmontaz16
 2. nierówności górnych krawędzi słupków poziom słupków ogrodzenia można wyrównać głębokością nasunięcia czapeczek Rys.17montaz17
 3. po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów usunąć delikatną wilgotną szmatką przy użyciu detergentów; w przypadku mocniejszych zabrudzeń (np. oleje smary lub farba ) należy przetrzeć powierzchnię rozpuszczalnikiem Rys. 18

VII. Konserwacja

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką z detergentem.