Poznaj kompleksową obsługę informatyczną firm przez TEK

Informatyczna obsługa firm zalety z serwis informatyczny dla firm.

Informatyczna obsługa firm a RODO w biznesie

Niezależnie od tego, czy Twoje potrzeby w zakresie IT są proste czy złożone, kompleksowa obsługa informatyczna firm przez Explore TEK może pomóc Ci osiągnąć Twoje cele. Nasz zespół certyfikowanych specjalistów IT oferuje rozwiązania, które wykorzystują elastyczne modele dostarczania, rozszerzone zestawy umiejętności i głęboką wiedzę domenową. Nasze rozwiązania obejmują Inżynierię Systemów, Cyberbezpieczeństwo, Data Science, Sztuczną Inteligencję i Doradztwo w zakresie Zarządzania. Nasze usługi są ukierunkowane na pomoc w tworzeniu, wdrażaniu i utrzymywaniu aplikacji w całym przedsiębiorstwie.

Termin przeprowadzenia kompleksowej oceny technologii informacyjnej

Aby przeprowadzić kompleksową ocenę IT, liderzy IT muszą zrozumieć swój obecny stan i obszary, które wymagają poprawy. Kompleksowa ocena IT trwa zwykle od sześciu do 10 tygodni i może być również dostosowana do konkretnych interesariuszy i/lub funkcji technologicznych. Powinna zawierać pytania, które skupiają się na kolejnej fazie rozwoju lub transformacji cyfrowej. Ponadto, kompleksowa ocena IT powinna być bezstronna, z właściwymi pytaniami zadawanymi uczestnikom i brakiem stronniczości.

Pierwszym krokiem w przeprowadzeniu kompleksowej oceny IT jest wyznaczenie celów. Na przykład, można wyznaczyć cel IT dla swojej firmy, taki jak osiągnięcie 300 milionów dolarów przychodów do 2025 roku, wyeliminowanie papieru lub stworzenie silniejszego systemu kopii zapasowych danych. Kolejnym krokiem na liście kontrolnej oceny IT jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego, która dostarczy informacji o aktualnej infrastrukturze IT i wyznaczy etap dla przyszłej mapy drogowej IT.

Oceny techniczne powinny mieć charakter ciągły i powinny być przeprowadzane w miarę potrzeb, aby mogły informować decydentów o postępie technicznym i wcześnie identyfikować zagrożenia. Ponadto należy je przeprowadzać co miesiąc, co kwartał lub co roku, aby można było śledzić trendy w czasie. Powinny one również obejmować odpowiedni udział zainteresowanych stron.

Ocena IT powinna również zidentyfikować luki pomiędzy obecnymi operacjami a celami strategicznymi. Podczas oceny, liderzy IT powinni współpracować z partnerami biznesowymi w celu zdefiniowania strategii IT. Raporty z badań mogą pomóc im zrozumieć trendy w branży i cele biznesowe. Wynik końcowy oceny IT powinien być również wykorzystany do poprawy środków bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej.

Elementy składowe kompleksowej oceny informatycznej

Ocena IT powinna obejmować kompleksową inwentaryzację całego sprzętu komputerowego i oprogramowania posiadanego przez organizację. Obejmuje to takie informacje, jak system operacyjny, oprogramowanie zainstalowane na serwerach i wszelkie ważne oprogramowanie desktopowe. Ocena ta może być wykonana ręcznie przez specjalistę IT lub przy pomocy oprogramowania do zarządzania aktywami. Dostępnych jest kilka takich narzędzi, między innymi firmy Microsoft, Novell, IBM i inne.

Ocena informatyczna musi obejmować również ocenę osób korzystających z systemu. Należy przeprowadzić wywiady z reprezentatywną grupą użytkowników i zapytać, co im się podoba, a co nie w obecnym systemie. Należy również zbadać środki bezpieczeństwa. Powinna istnieć dokumentacja i procedury dotyczące instalowania nowego sprzętu i oprogramowania oraz zapobiegania przedostawaniu się hakerów do sieci.

Kompleksowa ocena IT pozwoli również zidentyfikować wszelkie luki w wydajności organizacji, procesach i technologiach. Powinna również pomóc w dopasowaniu zasobów i aplikacji IT do celów i zadań biznesowych. Powinien również nakreślić najlepsze praktyki zarządzania IT. Ogólny wynik oceny powinien zostać wykorzystany do podjęcia decyzji informatycznych, które przyniosą korzyści firmie. Może to poprawić ciągłość działania i ROI. Kompleksowa ocena IT może być również wykorzystana do oceny możliwości pracowników IT.

Ocena technologii informacyjnych powinna zawierać informacje na temat społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków technologii. Powinna uwzględniać skutki niezamierzone, pośrednie i opóźnione.

Bezpieczeństwo sieci jako krytyczny element kompleksowej oceny IT

Bezpieczeństwo sieci jest jednym z najbardziej krytycznych aspektów każdej oceny technologii informacyjnej. Liczba ataków hakerskich w sieci stale rosła w ciągu ostatnich kilku lat, a konsekwencje udanego cyberataku mogą być niszczące dla firmy. National Cyber Security Alliance szacuje, że 60 procent małych amerykańskich firm kończy działalność w ciągu sześciu miesięcy. Chociaż nie ma niezawodnych środków, regularne oceny bezpieczeństwa sieci mogą pomóc w zidentyfikowaniu luk w zabezpieczeniach i zrozumieniu, w jaki sposób aktywa mogą zostać dotknięte.

Zapora ogniowa jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego. Jest to komputer, który uruchamia zaufane oprogramowanie w celu zastosowania różnych kontroli do wychodzącego i przychodzącego ruchu sieciowego. Używa list kontroli dostępu i zestawów reguł, aby zapobiec wprowadzaniu lub opuszczaniu sieci przez nieausztachetyzowane wiadomości.

Ocena bezpieczeństwa IT powinna obejmować wszystkie zasoby systemowe wykorzystywane przez organizację. Obejmuje to serwery, stacje robocze, pamięć masową, urządzenia peryferyjne oraz router sieci lokalnej. Zasoby te zapewniają funkcje wymagane przez wszystkich użytkowników systemu i powszechnie stosowane aplikacje. Wszystkie te zasoby są kandydatami do dostosowania kontroli bezpieczeństwa.

Organizacje często narażają systemy na szwank w celach przestępczych. W wielu przypadkach skradzione dane są sprzedawane w Dark Web, grupie tajnych sieci peer-to-peer w publicznym Internecie. Sieci te nie korzystają z publicznych DNS-ów i posiadają środki zapobiegające identyfikacji użytkowników. Ponadto organizacje przestępcze mogą narażać na szwank systemy z powodów ideologicznych, politycznych lub psychopatologicznych.

Bezpieczeństwo sieci może pomóc organizacjom w zapobieganiu udanemu cyberatakowi poprzez wykrywanie jego wczesnych etapów. Monitorowanie ruchu sieciowego i dzienników zdarzeń może ujawnić wczesne sygnały ostrzegawcze cyberataku. Ponadto, niezbędne jest ciągłe testowanie kontroli bezpieczeństwa sieci i oprogramowania aplikacyjnego.

Koszt kompleksowej oceny IT

Kompleksowa ocena technologii informacyjnej jest ważnym krokiem w zapewnieniu, że systemy informatyczne Twojej firmy działają sprawnie. Firmy każdej wielkości wymagają niezawodnych systemów IT, które mogą wspierać krytyczne funkcje biznesowe. Ponieważ duże, złożone systemy IT są stale używane, ważne jest, aby ocenić każdy system holistycznie, aby zapewnić jego optymalne działanie. Ocena IT pozwoli zidentyfikować obszary wymagające poprawy i pomoże zarządzać kosztami oraz zwiększyć wydajność.

Koszty kompleksowej oceny IT różnią się znacznie, ale typowe szacunki dla organizacji średniej wielkości wynoszą od 15 000 do 40 000 USD. Koszt oceny jest zazwyczaj uzależniony od jej zakresu i aktywów, które muszą zostać poddane przeglądowi. Kompleksowa ocena może wymagać zastosowania szeregu środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że systemy informacyjne firmy są bezpieczne.

Ocena obejmie również infrastrukturę serwerów zaplecza jednostki. Obejmuje to ocenę sprzętu serwerowego i systemów operacyjnych, a także uwzględnia wszelkie wymagane poprawki i umowy dotyczące wsparcia. Przeanalizowane zostaną również rozwiązania w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, a także przechowywania danych. Ponadto, ocenie poddane zostaną aplikacje serwerowe, jak również wirtualizacja i inne zaawansowane technologie.

Podczas gdy wiele firm wierzy, że technologia informacyjna dodaje wartości firmie, w rzeczywistości ta inwestycja nie jest tak oczywista. Według Paula Strassmanna w jego książce „The Squandered Computer” większość inwestycji informatycznych jest nieskuteczna w maksymalizacji wartości biznesowej. Źle zaprojektowane aplikacje, strony internetowe z uszkodzonymi linkami i nieprzejrzyste systemy wspomagania decyzji mogą podważyć wartość firmy. Podobnie, niskiej jakości sprzęt będzie zwiększał koszty i frustrował użytkowników.

Organizacje zapewniające pełny zakres obsługi informatycznej firm

Obsługa informatyczna firm zapewnia organizacjom dostęp do narzędzi technicznych niezbędnych do realizacji codziennych zadań. Usługi te są zazwyczaj świadczone przez zespoły profesjonalistów z doświadczeniem w różnych branżach. Zespoły te mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Na przykład, zespół IT w szpitalu będzie utrzymywał szpitalne bazy danych. Podobnie, zespół IT w małej firmie może oferować konta do przechowywania danych online i bezpieczeństwo sieciowe dla transakcji przez Internet.

Te usługi IT dla firm mogą obejmować wsparcie techniczne. Wiele organizacji oferuje zdalny dostęp do przedstawicieli wsparcia technicznego, co pozwala tym specjalistom szybciej identyfikować problemy. Mogą również zapewnić wsparcie dla wielu urządzeń, w tym urządzeń mobilnych. Może to zmniejszyć ilość czasu potrzebnego do aktualizacji oprogramowania i naprawy błędów technicznych.

Postępy w technologii informacyjnej przyczyniły się do transformacji w sektorze prywatnym. Ta transformacja poprawiła wydajność, wygodę i efektywność. Jednak rząd federalny pozostał w tyle z powodu złego zarządzania inwestycjami technologicznymi. Realizacja projektów IT często trwa latami i pochłania setki milionów dolarów. Ponadto wiele projektów dostarcza przestarzałą technologię.

NIH IT Service Desk obchodzi 25-lecie swojej działalności jako dostawca usług informatycznych. Organizacja ta zapewnia wsparcie informatyczne dla oddziałów IC NIH oraz wybranych działów operacyjnych. Usługi wsparcia informatycznego obejmują komputery stacjonarne, konferencje, urządzenia mobilne, komputery mainframe oraz przechowywanie danych. Nadzoruje również Centrum Operacji Technologicznych, które zapewnia szybkie reagowanie na incydenty dla społeczności NIH.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]