akustyczne-004Obecnie każdy z nas chce uniknąć hałasu  i móc zapewnić sobie korzystny klimat akustyczny. Najlepszym sposobem na to są ogrodzenia akustyczne. Rozwiązanie to jest połączeniem ekranu akustycznego z tradycyjnym ogrodzeniem. Na komfort zacisza domowego i funkcjonalność opisywanej technologii wpływają izolacyjność akustyczna oraz współczynnik pochłaniania dźwięku. Izolacyjność mówi o ilości energii akustycznej, jaka przedostanie się do strefy chronionej przez płot. Drugi parametr jest odpowiedzialny za ilość energii, która zostanie ponownie odbita w kierunku źródła dźwięku

Izolacyjność akustyczna płotów

akustyczne-izolacyjnosc

Zasada działania ogrodzenia akustycznego

Ogrodzenia akustyczne są swego rodzaju przeszkodami, usytuowanymi na drodze fali dźwiękowej. Są instalowane pomiędzy źródłem emisji hałasu a punktem, który ma być przed nim ochraniany. Za sztuczną przeszkodą powstaje tzw. cień akustyczny, czyli obszar o zmniejszonym natężeniu dźwięku. Fala dźwiękowa, przechodząc przez ustawioną specjalną przeszkodę, jest częściowo pochłaniania, odbijana i podlega ugięciu na krawędzi płotu. Oddziaływanie przenoszonego dźwięku w cieniu akustycznym jest mniejsze, co jest osiągane dzięki ugięciu fali.

Schemat działania płotu akustycznego

dzialanie-plotu

Budowa panelu ogrodzenia akustycznego

budowa-panelu1